DOC OV Belaya Dacha

DOC OV Belaya Dacha

Novoryazanskoe highway 8
Kotelniki

Opening times

  • Monday 10:00 - 22:00
  • Tuesday 10:00 - 22:00
  • Wednesday 10:00 - 22:00
  • Thursday 10:00 - 22:00
  • Friday 10:00 - 22:00
  • Saturday 10:00 - 22:00
  • Sunday 10:00 - 22:00
Mode of Travel: